VÅRT FOKUS

Välkommen

Vårt Fokus

Spånga friskvård & hälsocenter är ett alternativt och komplementärt medicinskt helhetscenter med utvald terapeutisk expertis och beprövad internationell spetskompetens inom hälsa och friskvård.

Vi fokuserar på det som stärker och bygger det friska från vårt samlade teams breda erfarenhet samt engagerade och framstående kompetens inom de flesta åkommor, orsaker och livssituationer. Under ett och samt tak har vi terapeuterna, verktygen och utbildning för att kunna leva ett helt och frisk liv. Målet är alltid att är att du inte skall behöva oss.

Våra alternativa och medicinska hälsotjänster behandlar både symptomen och underliggande orsaker.
Värdegrunden för samtliga våra terapeuter är trygghet, kvalitet, engagemang, perspektiv, konstant fortbildning,

Spetskompetensen inom komplementärmedicinen samarbetar ofta med skolmedicinen och behandlar även läkare och professorer komplementärt. Vi på Spånga Friskvård och hälsocenter arbetar i många fall i ett samarbeta med läkare och annan medicinsk personal gällande både symptom och underliggande orsaker.

Artikel:
Komplementärmedicinska utbildningar ökar hos läkare vid Centrum för studier av komplementär medicin vid Karolinska institutet.

- Intresset är stort och våra kurser hör till de mest populära, säger Torkel Falkenberg. Han är biträdande chef vid Institutionen för omvårdnad och vikarierande lektor vid Centrum för studier av komplementär medicin vid Karolinska institutet. Det finns flera förklaringar till det ökande intresset för komplementär medicin som är ett modernare begrepp. Långa köer inom vården är en anledning. Dessutom tilltalas många av att metoderna fokuserar på hela patienten, snarare än på själva sjukdomen.

Antalet sjukskrivna har ökat och det talas om en sjukvård i kris. Samtidigt har svenskarnas intresse för alternativ medicin ökat. Det senaste decenniet har användningen mer än fördubblats i Stockholm.
Det framgår av en undersökning som förra året gjordes på uppdrag av Stockholms läns landsting. Nästan hälften av de 1 001 tillfrågade personerna hade det senaste året sökt alternativmedicinsk vård. I en motsvarande undersökning i slutet av 1980-talet var siffran en femtedel. Under våren 2002 kartlade Landstingsförbundet 16 av landets landsting. Alla erbjöd massage och akupunktur, som räknas till alternativmedicinska metoder. Även internationellt används alternativmedicin flitigt, både i rika och fattiga länder.

Källa; FOF.

Öppettider
  • Vardagar:8.00-18.00
  • Helgdagar:STÄNGT
Kontakta oss

Avicenna Center Tour

Check out our video of all the services our Medical Center offers!

Tips och nyheter

Nyhetsbrev