Auktoriserad Terapeut i Integrativ medicin, KBT, Relations - livs - business och hälsocoach. Dipl. Kraniosakralterapeut med specialisering i Biodynamisk terapi och Oracle coaching.
E-mail: anette.niburg@spangafriskvard.se