Auktoriserad Terapeut, KBT, Relations - livs - business och hälsocoach. Fil.Kand med specialisering Familjepsykologi och Oracle coaching.
E-mail: anette.niburg@spangafriskvard.se